10 000 აპლიკაცია iPad-ისათვის

iTunes App Store-ში ამჟამად უკვე 10 000 აპლიკაციაა აიპადისათვის და ეს სულ რარაც 10 კვირაში მოწყობილობის გამოსვლიდან.

როგორც გვატყობინებენ, აიპადის აპლიკაციების კატალოგი შეიცავს 2100 თამაშს, ხოლო დანარჩენი — სხვადასხვა ტიპის პროგრამებია.

დაახლოებით 78% ამ სიიდან ფასიანია, ხოლო აპრილში ეს რიცხვი 80%-ზე მეტი იყო. მაშინ აპლიკაციების საერთო რაოდენობა 3000 არ აღემატებოდა.

როგორც გამოირკვა, აიპადისათვის პროგრამულ უზურნველყოფას უფრო აქტიურად წერენ, ვიდრე აიფონისათვის. როდესაც გაეშვა App Store 2008 წელს, საჭირო გახდა 5 თვე, რომ პროგრამული უზურნველყოფის რაოდენობას 10 000 ნიშნული გადაელახა.

Android Market-ს საერთოდ 11 თვე დასჭირდა 10 000 ნიშნულის გადასალახად.