სრული გზა Finder-ის ფანჯრის სათაურში

მხოლოდ ლეოპარდისათვის. ტერმინალში:

defaults write com.apple.finder _FXShowPosixPathInTitle -bool YES killall Finder

NO, გამოსართველად.

This entry was posted in Apple, ყველა სტატია and tagged , , , . Bookmark the permalink.