სრული გზა Finder-ის ფანჯრის სათაურში

მხოლოდ ლეოპარდისათვის. ტერმინალში:

defaults write com.apple.finder _FXShowPosixPathInTitle -bool YES killall Finder

NO, გამოსართველად.

WordPress Default is proudly powered by WordPress

Entries (RSS) and Comments (RSS).