ახალი უწესრიგობა QuickTime-ში

ჩვენ ვიძახით უწერიგობა – ვგულისხმობთ QuickTime: მორიგი უწესრიგობა ვერსიაში 7.3.1 აღმოაჩინა იტალიელმა პროგრამისტმა ლუიჯი ორიემამ (Luigi Auriemma) და აღწერილია როგორც „ბუფერის გადავსების შესაძლებლობა მისამართის ჩანაცვლების მიზნით და მსხვერპლის კომპიუტერზე მავნე კოდის შესრულებისათვის“.

იგი მოქმედებს როგორც Windows, აგრეთვე Маc-პლათფორმებზე. საკმაოდ საშიშად გამოიყურება, თუმცა არცერთი ასეთი უწესრიგობის შედეგად არ მომხდარა მაკის „გატეხვა“.

This entry was posted in Apple, ყველა სტატია and tagged . Bookmark the permalink.