ლექსიკონის მოტივტივე სარკმელი

თუ გახსნილი გაქვთ ვებ-გვერდი, ტექსტური დოკუმენტი, ან სხვა რაიმე სახის დოკუმენტი, სადაც შესაძლებელია ტექსტის მონიშვნა – საკმარისია მიითანოთ მაუსის მიმთითებელი რომელიმე სიტყვასთან და დააჭიროთ control+command+D და გამოჩნდება ლექსიკონის სარკმელი სიტყვის განმარტებით.

ხოლო თუ ამის მერე აუშვებთ კლავიშს D, მაგრამ არ აუშვებთ control+command, შესაძლებელი გახდება კურსის გადაადგილება სხვა სიტყვებზე – სარკმელი გადაადგილდება მასთან ერთად და შეიცვლის თავის შიგთავსს.

2 Comments

chakrulo 14/02/2010

ეს ცოტა ვერ გავიგე ძია :((

დელფი 14/02/2010

კონკრეტულად რა ჩაკრულო-პაპა. მითხარი და დაგეხმარები!

Comments closed