ბელგიური ოპერატორი Mobistar ადასტურებს, რომ iPhone-ის გაყიდვები ამ ქვეყანაში დაიწყება 11 ივლისს

ვებ-საიტმა iFixit ყველა ღონე იხმარეს, რათა პირველები ყოფილიყვნენ, ვინც გამოაქვეყნებდა დაშლილი iPhone-ის სურათებს. ამისათვის ისინი კალიფორნიიდან გადაფრინდნენ ახალ ზელანდიაში, რომ შეეძნათ ახალი ტელეფონი.

პირველი რაც ყველაზე თვალშისაცემია, — ტეელფონის კომპლექტაციაში შემაპირისპირებელი სადგურის არ არსებობა.

უნდა აღინიშნოს, რომ გარეგანი მსგავსების მიუხედავად, iPhone 3G-ს აბსოლუტურად განსხვავებული შიდა კონსტრუქცია აქვს. აი ესეც სურათები.

ყველა სურათი იხილეთ აქ.

წყარო: iFixit