ცოტა ვიხალისოთ

აქ ადრე იყო ჩანაწერი. ბუა მოვიდა და ჩაყლაპა.