განახლება — textReader 0.9

გუშინ textReader–ის ავტორებმა საკუთრი ქმნილება 0.9 ვერსიამდე განაახლეს. შეგახსენებთ, რომ textReader – ეს არის *.txt, *.html, palm doc, mobipocket (.pdb, .prc,.mobi) და FB2 ფაილების სახით შექმნილი, დიდი ზომის ტექსტების მოხერხებელი წასაკითხი.

აი როგორი ცვლილებები მოხდა ახალ ვერსიაში:

  • ფაილის გახსნისას შესაძლებელია კოდირების არჩევა
  • ყდების აღწარმოება .jpg და .png ფორმატში
  • ტექსტის გასწორება მარცხენა და მარჯვენა კიდეზე, ცენტრში და სიგანეზე
  • HTMl-ფაილების გაუმჯობესებული ფორმატირება
  • ეკრანის მთელს სიგანეზე დაფორმატებული ფაილების გაუმჯობესებული აღწარმოება – კითხვის დროს სტრიქონის სტატუსის დამალვის ფუნქცია
  • რამდენიმე კრიტიკული შეცდომის გასწორება