გასულ კვარტალში Apple-მა გაყიდა 2.5 მლნ. Mac

კომპანიის Bank of Montreal Capital ანალიტიკოსების აზრით, Apple-ის ინვესტორებმა შეიძება მიიღონ საკმაოდ კარგი მოგება 2009 ფინანსურ წელს.

ანალიტიკოსი კიტ ბეჩმენი (Keith Bachman) თავის ანგარიშგებაში მაღლა სწევს Apple-ის საპროგნოზო მონაცემები $6,21-დან $6,31-მდე, ხოლო აქციის სამიზნე ფასი — $205-მდე. ბეჩმენი აღნიშნავს, რომ ფასის მატების მიზეზი ძირითადად iPhone-ის და Mac-კომპიუტერების გაყიდვების ზრდა არის.

წყარო: Barron