გეოთაგინგი iPhone 2.0-ში?

iPhone 2.0–ის ახალი ბეტა–ვერსია, რომელიც მხოლოდ შემქმნელთა რჩეულის ჯგუფისთვის გახდა ხელმისაწვდომი, რამდენიმე ახალ შესაძლებლობას გვთავაზობს, რომელთაგან ერთ–ერთი, ჩადგმული კამერისთვის დამატების სახით გეოთეგინგის მხარდაჭერაა.

ბოლო 5A292G ვერსიის ტესტირებამ აჩვენა, რომ ტელეფონის ისეთი სერვისები, როგორიცაა Maps და Camera, მიმდინარე ადგილის დაყენებისას მომხმარებლისგან მოითხოვენ დადასტურებას.

გეოთეგინგი — ეს არის მედია-ფაილებში იმგვარი მეტამონაცემების დამატების პროცესი, რომლებიც შეიცავენ გეოგრაფიულად განსაზღვრულ ინფორმაციას. ეს მონაცემები შეიცავენ გრძედისა და განედის კოორდინატებს, ადგილის სახელწოდებას და ა.შ. და საჭიროა იმისთვის, რომ მომავალში სწრაფი წვდომისათვის მოხდეს ფოტოების დაჯგუფება. ამასთან Apple იტყობინება, რომ ახალ გაჭოლვას დაემატა GPS–სერვისების ჩართვა–გამორთვის ღილაკი. თუმცა ისინი, ვინც შესძლეს iPhone 2.0–ის ტესტირება ირწმუნებიან, რომ ფოტოგრაფირებისას მეტამონაცემების დამატება არ ხდება.

ახალი ვარიანტი დღის სინათლეს, მესამე თობის ქსელის მხარდაჭერიანი ახალი iPhone–ის გამოსვლასთან ერთად იხილავს. ყველაზე უფრო ნალოდინევ სერვისად კვლავ რჩება App Store, რომლის მეშვეობითც მომხმარებლები ჩამოტვირთავენ ახალ პროგრამებს, ხოლო შემქმნელები გაგვახარებენ ახალი ქმნილებებით.