iRemember — Safari შეინახავს პაროლებს

ბრაუზერს Safari iPhone-ში აქვს პატარა ნაკლი — ის არ იმახსოვრებს პაროლებს. ეს ფრიად სამწუხაროა.

მაგრამ iRemember-ი ასწორებს ამ სიტუაციას. ამ პროგრამას შეუძლია უამრავი დროის დაზოგვა, მითუმეტეს, თუ ხშირად გიწევთ სხვადასხვა პაროლიან საიტებზე შესვლა.