ლექსიკონის მოტივტივე სარკმელი

თუ გახსნილი გაქვთ ვებ-გვერდი, ტექსტური დოკუმენტი, ან სხვა რაიმე სახის დოკუმენტი, სადაც შესაძლებელია ტექსტის მონიშვნა – საკმარისია მიითანოთ მაუსის მიმთითებელი რომელიმე სიტყვასთან და დააჭიროთ control+command+D და გამოჩნდება ლექსიკონის სარკმელი სიტყვის განმარტებით.

ხოლო თუ ამის მერე აუშვებთ კლავიშს D, მაგრამ არ აუშვებთ control+command, შესაძლებელი გახდება კურსის გადაადგილება სხვა სიტყვებზე – სარკმელი გადაადგილდება მასთან ერთად და შეიცვლის თავის შიგთავსს.

2 thoughts on “ლექსიკონის მოტივტივე სარკმელი”

Comments are closed.