მალე Spin the Black iPhone

Spin the Black iPhone — ეს არის წარმტაცი თამაშის, Spin the Black Circle–ის iPhone–ზე მორგებული ვერსია. თამაშისა, რომელშიც ბურთულა უნდა მიაგოროთ ხვრელამდე მსოფლიო მიზიდულობის კანონის გამოყენებით. თამაშში არსებობს დონეების მოსარგები ჩადგმული რედაქტორი. დამატებითი ინფორმაცია თამაშის iPhone–ში გამოჩენის თარიღის თობაზე არ გავრცელებულა.

ჯერჯერობით შეგიძლიათ ეწვიოთ საიტს და ითამაშოთ კომპიუტერში.