მომხმარებლები მზად არიან შეიძინონ iPhone 3G $600-ად?

როგორც AppleInsider-ი გვატყობინებს, 9/10 მსურველი, რომელსაც 3G iPhone-ის შეძენა სურს, უნდა ამტელეფონის განბლოკილი ვერსიის შეძენა, რისთვისაც მას დაახლოებით $600 დოლარის გადახდა მოუწევს. ფასი შედგება ოპერატორის მიერ Apple-ზე გადახდილი თანხიდან ($425), აგრეთვე ოპერატორის ფასნამატისაგან (დაახლოებით $175).

როგორც ვხედავთ, მომხმარებელი ზედმეტს იხდის სამმაგად ($199 ნაცვლად), ამიტომ ლოგიკურია ვივარაუდოდ, რომ უკონტრაქტო iPhone-ის გაყიდვების მოცულობა ნაკლები იქნება.