პროგრამული უზრუნველყოფა, ნაწილი მე-2

აქ ადრე იყო ჩანაწერი. ბუა მოვიდა და ჩაყლაპა.