პროგრამული უზრუნველყოფა, ნაწილი მე-3

აქ ადრე იყო ჩანაწერი. ბუა მოვიდა და ჩაყლაპა.