როგორ გაჩნდა სახელი iPad :)))

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=hXumK_m8N24&feature=player_embedded[/youtube]