როგორ მოვიშოროთ ფონური „ზებრა“ სიის ველში?

თუ თქვენ რაიმე მიზეზით გაწუხებთ თეთრ-ცისფერი ზოლები Finder-ის ფანჯარაში, როდესაც ჩართულია რეჟიმი “show in a list”, მის მოშორებას შეძლებთ შემდეგი ხერხით: გახსენით ტერმინალი და შეიყვანეთ ბრძანება defaults write com.apple.finder FXListViewStripes -bool FALSE რის შემდეგაც ხელახლა ჩავტვირთოთ ფაილების მმართველი – killall Finder – და რამოდენიმე წამის შემდეგ დავრწმუნდებით, რომ Finder-ის ფანჯრებში ყველაფერი ისეა, როგორც გვსურდა. ყველაფრის უკან დასაბრუნებლად იგივე ბრძანება უნა ხელახლა შევიყვანოთ ტერმინალში, ოღონდ ბრძანება FALSE შეცვალეთ TRUE-თი და კიდევ ერთხელ ამოქოქეთ Finder-ი.