საოპერაციო სისტემებში Apple-ის წილი იზრდება

NetApplications–ის მასალებზე დაყრდნობით, დღეისთვის Apple–ის საბაზრო წილი საოპერაციო სისტემების სეგმენტში, 6%–იდან (მაისში) 7,83%–მდე გაიზარდა. დროის იმავე მონაკვეთში Microsoft–ის (ყველა საოპერაციო სისტემა) წილი თითქმის 0,5%–ით შემცირდა.

რაც შეეხება ბრაუზერებს, Safari–იმაც ოდნავ გაიუმჯობესა პოზიციები: ამჟამად მას საბაზრო სეგმენტის თითქმის 6,25% ეკუთვნის. იმავდროულად Internet Explorer–მა დაკარგა თითქმის 1% და მისი წილი 73,75%–ს შეადგენს.

ბაზარზე iPhone–ის მდგომარეობა კამათს იწვევს. ზოგიერთი ანალიტიკოსი პროცენტის მეათედების ტოლ ზრდაზე საუბრობს, სხვები კი პირიქით, აპარატის საბაზრო წილის შემცირებაზე საუბრობენ.