საშუალო სტატისტიკური მაკ-მომხმარებლის ტანისამოსი

აქ ადრე იყო ჩანაწერი. ბუა მოვიდა და ჩაყლაპა.