სწრაფი ძებნა Google-ში

ძალზედ მოკლე რჩევა, რომელიც გამოგადგებათ Google-ში ძებნისას. ლეოპარდში არის შესაძლებლობა სწრაფად და მოხრხებულად მოვახდინოთ ძებნა Google-ში. ამისათვის საკმარისია მოვნიშნოთ სიტყვა ან სიტყვათა ერთობლიობა და დავაჭიროთ კომბინაციას Shift + Cmd + L. შედეგად გაიხნსება საფარის ჩანართი ძებნის შედეგებით.

შენიშვნა: სამწუხაროდ, ზოგიერთი პროგრამა იყნებს ამ კობინაციას საკუთარი მიზნებისათვის. ამიტომ ჯერ შეამოწმეთ, იმუშავებს თუ არა იგი.