სტივის მიმოწერა: iPad და ბეჭდვა

მორიგი ამონარიდი სტივის იმოწერიდან მომხმარებლებთან. ამჯერად კითხვა ეხება აიპადიდან ბეჭდვის განხორციელებას პრინტერზე. როგორც ყოველთვის ეფლის აღმასრულებელი დირექტორი ფრიად ლაკონურია პასუხებში:

რატომ არ არის iPad-ში ბეჭდვის ფუნქცია?

— იქნება.

სააპრილო ჭორებმა iPhone OS 4.0-ში ბეჭდვის არსებობის შესახებ ოფიციალური დასტური მიიღეს ეფლის ხელმძღვალენისაგან.