გამოვიდა CrushFTP Mac-ისათვის

ვებ-საიტზე CrushFTP.com გამოჩნდა პოპუარული სამარჯვის ახალი ვერსია, — CrushFTP 4.6. პროგრამის ახალ ვერსიაში დამატებულია: სერვერული ავტომატური გაფრთხილებები დისკზე არასაკმარისი ადგილის შესახებ, მომხმარებლის წვდომის აკრძალვა და სხვ.; გაჩნდა upload-ფაილის ზომის, სესიის, დღის ან თვის განმავლობაში გადაგზავნილი ინფორმაციის მოცულობის შეზღუდვის შესაძლებლობა; ეროვნული სომბოლოების უკეთესი მხარდაჭერა; UTF8 OPTS-რეჟიმი. CrushFTP 4.6-ში აგრეთვე გაუმჯობესებულია MagicDirectory-ს მუშაობა. განახლებაში გასწორებულია ზოგიერთი შეცდომა, … Read more