კასტომიზაცია სხვადასხვა ოპერაციულ სისტემაში

კასტომიზაცია სხვადასხვა ოპერაციულ სისტემაში: მომხმარებელი: „მე მჭირდება სირინოზის ბრინჯაოს ქანდაკება!“ Linux: „აჰა თქვენ ბრინჯაოს კუბი 1x1x1 კვეთით და ქლიბი” Gentoo: „აჰა ქთვენ სპილენძი, კალა და სადნობი ღუმელი“ FreeBSD: „აჰა თქვენ წერაქვი, და ფანრიანი ჩაფხუტი. სპილენძის მაღარო იმ მხარესაა“ Ubuntu: „აჰა თქვენ სირინოზის ქანდაკება“ მომხმარებელი: „მაგრამ აქ მარტო კუდია! Ubuntu: „შეიტანეთ გეთაყვა apt-get install სირინოზის სხეული, apt-get … Read more