კასტომიზაცია სხვადასხვა ოპერაციულ სისტემაში

კასტომიზაცია სხვადასხვა ოპერაციულ სისტემაში:

მომხმარებელი: „მე მჭირდება სირინოზის ბრინჯაოს ქანდაკება!“
Linux: „აჰა თქვენ ბრინჯაოს კუბი 1x1x1 კვეთით და ქლიბი”
Gentoo: „აჰა ქთვენ სპილენძი, კალა და სადნობი ღუმელი“
FreeBSD: „აჰა თქვენ წერაქვი, და ფანრიანი ჩაფხუტი. სპილენძის მაღარო იმ მხარესაა“
Ubuntu: „აჰა თქვენ სირინოზის ქანდაკება“
მომხმარებელი: „მაგრამ აქ მარტო კუდია!
Ubuntu: „შეიტანეთ გეთაყვა apt-get install სირინოზის სხეული, apt-get install სირინოზის თავი, apt-get install სირინოზის ხელები…“
MacOS: „აჰა თქვენ ლამაზი შიშველი გოგონები“
მომხმარებელი: „ვაა, რა მაგარია! შეიძლება ხელით შევეხო?
MacOS: „გადაიხადეთ 200 ევრო და გააქტიურეთ ფუნცია „შიშველი გოგონების ხელით შეხება““
Windows: „არა. მე მგონია, რომ თქვენ გჭირდებათ მარქსის თუჯის ქანდაკება“