გაი კავასაკი და მაკინტოშის გზა

თითქმის ნებისმიერ ადამიანს (როგორც წესი სიყმაწვილეში) ეწვევა ხოლმე სურვილი, რომ შეცვალოს სამყარო უკეთესისაკენ. ზოგი ამისათვის რევოლუციას აწყობს, ზოგიც ომს იწყებს. თუმცა ე.წ. სამეცნიერო-ტექნიკური რევოლუციის ეპოქაში ზოგიერთი ამ სურვილს ახორციელებს ტექნიკური სიახლეების დანერგვით, რაც ხალხს ადრე არარსებულ შესაძლებლობებს აძლევს. დიპლომირებული ფსიქოლოგი გაი კავასაკი – სახელმძღვანელოს „რევოლუციის კეთების ხელოვნება“-ს მომავალი ავტორი აგრეთვე იმ ხალხის რიცხვიდანაა, რომლებსაც სამყაროს … Read more