თითქმის როგორც Word-ი, ანუ Pages

როგორც ცნობილია, პირველ შთაბეჭდილებას დიდი მნიშვნელობა აქვს. თუ ანალოგიას გაგავლებთ, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ TextEdit-ი ვერ დაიკვეხნის სამწუხაროდ დახვეწილი ინტერფეისით. სტანდარტული ტექსტური რედაქტორი კონკურენციას ვერ უწევს ისეთ პროგრამებს, როგორებიცაა, მაგალითად Office for Mac ან Pages – თუნდაც იმ მომენტით, რომ მას არ შეუძლია მთელი გვერდის ჩვენება ეკრანზე. უფრო ზუსტად, ეს ფაქტი მოჩვენებითია, ვინაიდან შესაბამისი ფუნქცია პროგრამის … Read more

Pages დაწვრილებით: დავეწიოთ და გავუსწროთ Word for Mac-ს!

ბევრი Pages-ის დამსახურებულად მიიჩნევს Microsoft Word for Mac-ის ღირსეულ კონკურენტად, თუმცა არ შეგვიძლია არ ავღნიშნოთ, რომ ამ უკანასკნელში არის ისეთი ფუნქციები, რომლებიც Pages-ს არ გააჩნია. ტიპიური მაგალითი – სიტყვების დათვლა ტექსტში: Microsoft Word-ში ასეთი სტატისტიკა ფიგურირებს უშუალოდ დოკუმენტის ფანჯარაში – ეგრეთ წოდებულ მდგომარეობის სტრიქონში, რომელიც ფანჯარას ქვედა ნაწილში გაჰყვება კანტად, გამოისახება სიტყვის ნომერი, რომლის გასწვრივაც … Read more