სტეკი — ნაგვის ყუთი

თუ გსურთ, რომ ნაგვის ყუთიც სტეკის სახით გამოდიოდეს და შესაბამისად შეგეძლოთ წაშლილი ფაილების მარაოსებრად ნახვა, იოლად ვერ შეძლებთ ამას – საქაღალდის Trash დოკში დამატება არ გამოვა. ამისთვის არსებობს შემდეგი ხერხი: Finder-ში გამოიძახეთ დიალოგური სარკმელი „Go to Folder“ („საქაღალდის გახსნა“, მალსახმობი Command-Shift-G), აკრიფეთ შეყვანის ველში ~/.Trash და დააჭირეთ Go-ს. ეკრანზე გამოვა ახალი ფანჯარა ნაგვის ყუთის შიგთავსით. … Read more