თითქმის როგორც Word-ი, ანუ Pages

როგორც ცნობილია, პირველ შთაბეჭდილებას დიდი მნიშვნელობა აქვს. თუ ანალოგიას გაგავლებთ, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ TextEdit-ი ვერ დაიკვეხნის სამწუხაროდ დახვეწილი ინტერფეისით. სტანდარტული ტექსტური რედაქტორი კონკურენციას ვერ უწევს ისეთ პროგრამებს, როგორებიცაა, მაგალითად Office for Mac ან Pages – თუნდაც იმ მომენტით, რომ მას არ შეუძლია მთელი გვერდის ჩვენება ეკრანზე. უფრო ზუსტად, ეს ფაქტი მოჩვენებითია, ვინაიდან შესაბამისი ფუნქცია პროგრამის პარამეტრებში არსებობს. TextEdit-ის მენიუ, სტრიქონი Preferences, გამოსულ ფანჯარაში ჩანართზე “New Document” ავღნიშნავთ თოლიას “Wrap to page”.