თქვენი ტელეფონის IP-მისამართის ამომცნობი პროგრამა

IP – მოსახერხებელი უტილიტაა, რომელიც გაჩვენებთ ფაქტიურ ip-მისამართს თქვენს ტელეფონზე.

დააყენეთ აქედან: http://www.soneso.com/iphone