ვთიშავთ და ვბლოკავთ iPhone-ს ხატულაზე ერთი დაჭერით

Shutdown – ეს არის დამატება, რომელიც თითის ერთი დაჭერით თიშავს iPhone–ს. იგი ზოგჯერ შეიძლება ეფექტურად გამოიყენოთ. Lock – ასევე ერთწკაპიანი დამატებაა, რომელიც ბლოკავს ეკრანს.

რეპოზიტორიუმი: http://installer.iclarified.com