4 დღეში — 2 მილიონი ეგზემპლარი

მოკლე, სულ მოკლე ინფორმაცია.

Apple-ის ახალი ოპერაციული სისტემის გამოსვლიდან სულ 4 დღეა გასული.

უკვე გაიყიდა 2 მილიონი ეგზემპლარი!

წყარო: Apple

WordPress Default is proudly powered by WordPress

Entries (RSS) and Comments (RSS).