Tag Archives: iToday

Intelliscreen ძმა iToday-სა

Intelliscreen – წარმოადგენს ახალ დამატებას, რომელსაც დისპლეიზე გამოყავს “Slide To Unlock” რეჟიმში მყოფი სხვადასხვა სახის ინფორმაცია. მათ შორის კალენდარი, ელფოსტა, sms-შეტყობინებები, ახალი ამბები, ამინდი და სპორტული ამბები. პროგრამის დამატებითი შესაძლებლობებია: ინფორმაციის მდორე გადაადგილება, აღქმის გასაადვილებლად; ელფოსტის ავტომატური შემოწმება დაბლოკილი დისპლეის … Continue reading

Posted in Apple, ყველა სტატია | Tagged , | Comments Off on Intelliscreen ძმა iToday-სა