ხატულების მაშტაბირების დროებითი გათიშვა

თუ თქვენს პანელზე Dock ჩართულია მაშტაბირების ეფექტი მაუსის მიმთითებლის გადატარებისას, შესაძლებელია მისი დროებით გათიშვა, ღილაკების ერთდოული დაჭერით ( control+shift).

Default Zoom

Default Zoom

Blocked Zoom

Blocked Zoom

This entry was posted in Apple, ყველა სტატია and tagged . Bookmark the permalink.