გამოვიდა REALbasic 2008 Release 3

კომპანიამ REAL Software გამოუშვა REALbasic 2008-ის ახალი ვერსია – Release 3.

REALbasic-ი გამოიყენება ობიექტურ-ორიენტირებული პროგრამირების ენა, კროსპლატფორმული ობიექტური სტრუქუტრა და კომპილატორი, რომელიც ქმნის შესრულებად ფაილს საჭირო ოპერაციული სისტემისათვის — Mac OS X, Windows ან Linux.

ახალ ვერსიაში გაჩნდა პროგრამირების ენის ახალი ხელსაწყო — Attributes, აგრეთვე კოდის ანალიზატორი. სხვა სიახლეებია კლასში ტიპის დამატება, წარმადობის პროფაილერი და სხვა.

საცდელი ვერსია შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ აქედან.

წყარო: REAL Software