მორიგი განახლებები

მოკლედ: გამოვიდა მორიგი განახლებები. კუპერტინოს პროგრამისტთა სამიზნეში ამჯერად აღმოჩნდა iLife ‘08:

საერთო ჯამში წარმოდგენილია სამი განახლება

 

განახლებები განკუთვნლია პაკეტის 10.5 სისტემასთან თავსებადობის უზრუნველსაყოფად.