პროგრამის საწყისი კოდის ნახვა QUICK LOOK-ში

Quick Look-ის სხვადასხვა დანამატი ხშირ შემთხვევაში განკუთვნილია დოკუმენტებისა და მულტიმედია ფაილიების კომფორტულად სანახავად. მაგრამ პროგრამისტებს არ დავიწყნიათ ასევე თავისი კოლეგები. არსებობს დანამატი, რომელიც საშულებას გაძლევთ ნახოთ კოდი საჭირო ფორმატირებით.

ვინც ამ სფეროში მუშაობს, იცის, რომ კოდის სხვადასხვა ფერი სხვადასხვა დანიშნულებას ასრულებს: პროცედურების დასახელება, ფუნქციები, სარეზერვო სიტყვები და ა.შ.

დანამატი სახელად QLcolorcode აჩვენებს კოდს სინტაქსის შეფერადებით:

QuickLook Color Code
QuickLook Color Code

შეგახსენებთ, რომ დანამატები უნდა შეინახოთ საქაღალდეში Library/QuickLook, ან მომხმარებლის საქაღალდეში Library/QuickLook. ამის შემდეგ საჭირო იქნება Finder-ის ხელახალი ჩატვირთვა.