MacBook Air Keyboard

MacBook Air Keyboard ტელეფონის კლავიატურის იერსახეს შეცვლის, MacBook Air–ის კლავიატურის მსგავს, შავ ან ვერცხლისფერ ელფერს მიანიჭებს. დაყენებისას პრობლემები არ შეგექმნებათ.

MacBook Air Keyboard–ს აღმოაჩენთ რეპოზიტორიუმში: planet-iphones.com/repository.